Rijbewijskeuring

Attentie: In verband met corona kunnen wij op dit moment helaas geen rijbewijskeuringen uitvoeren op de praktijk.

We zijn ons ervan bewust dat dit enig ongemak voor u kan betekenen, maar hopen op uw begrip. Tot nader bericht verwijzen we u voor meer informatie over rijbewijskeuringen en corona naar het CBR. We hopen u in de nabije toekomst deze service weer te kunnen aanbieden.

Mirthe Bakker,  09/07/2020


Wij verrichten rijbewijskeuringen / CBR keuringen voor de keuring van personen ouder dan 70 jaar en voor categorie A en B voor personen onder de 70 jaar.

Let op: de keuring voor het grote rijbewijs (C/D) of de aanvraag van een rijexamen (C/D en/of met E) mogen wij niet meer uitvoeren. Deze keuringen moeten vanaf 2010 verricht worden door een gecertificeerde Arbodienst of Arbo-arts.

Rijbewijskeuring aanvragen

Een afspraak kunt u maken via de assistente. Voor de keuring dient u mee te brengen:

  • de papieren van het gemeentehuis (de keuringsformulieren), de voorzijde reeds door u ingevuld
  • een potje urine (u kunt desgewenst gratis een potje bij onze assistentes halen)
  • uw medicijnen als u die gebruikt
  • uw rijbewijs
  • uw vertebril

Als u contactlenzen draagt wilt u dan zorgen dat u deze tijdens de keuring uit kunt nemen, of op de dag van de keuring een bril dragen? Dit in verband met de oogmeting met en zonder correctie.

De kosten van de keuring bedragen  € 50,00 en dienen contant te worden voldaan.