Griepvaccinatie 2022

Ook in dit door corona beheerste jaar komt de griepperiode er weer aan. Daarom gaan we op 25 oktober 2022 vaccineren.

Deze week, t/m 18 oktober, worden de uitnodigingen voor het prikspreekuur verzonden. U ontvangt deze als u tot de doelgroep behoord en de griepprik in voorgaande jaren niet heeft geweigerd. Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Op 25 oktober zal er ook weer in blokken geprikt worden. Dit om de doorloop zoveel mogelijk te bevorderen.

  • Kom op het afgesproken tijdstip.

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

  • Neem deze brief mee naar de afspraak.

  • U krijgt de griepprik in uw bovenarm. Draag daarom kleren waarbij u gemakkelijk uw bovenarm bloot kunt maken.

  • Blijf thuis en maak een nieuwe afspraak als u 1 of meer van deze klachten heeft: verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, moeilijk ademen, opeens niets meer ruiken of proeven, temperatuur boven 37,5 graden

Indien u vragen heeft of andere zaken wilt benoemen bij de assistente of huisarts, verzoeken wij u hierover op een ander moment te bellen. Door het blokken schema is er geen ruimte voor andere zaken die ook onze aandacht verdienen.

Wil u op de dag van het vaccineren onze site controleren of er eventuele wijzigingen zijn in de voorgenomen procedure?