Coronavirus

Informatie voor alle patiënten

In verband met de verspreiding van het Coronavirus in Nederland worden er drastische maatregelen getroffen, zo ook in de huisartsenpraktijk. Deze maatregelen worden genomen om de contacten tussen mensen te minimaliseren en het personeel in de zorg te beschermen hun werk te kunnen blijven doen. Dit is nodig omdat Corona veel besmettelijker en gevaarlijker is dan griep.

Waarom doen wij dit? In de praktijk komen dagelijks vele mensen van jong tot oud van gezond tot ziek. Daar bovenop komen we ook nog bij mensen thuis. Al deze contactmomenten zijn op dit moment een extra risico voor het overdragen van het Coronavirus. Om deze reden verlenen wij tot nader order alleen strikt noodzakelijke zorg, die niet kan wachten.

Wat betekent dit?

  • KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK MET KLACHTEN VAN VERKOUDHEID, HOEST OF KEELPIJN MET OF ZONDER KOORTS. ZIEK THUIS UIT. BEL BIJ VERERGERING.
  • Mensen met luchtwegklachten worden alleen gezien na een telefonische beoordeling van een huisarts. Hiervoor zien wij u op een speciaal spreekuur of aan huis en zijn wij genoodzaakt beschermingsmaatregelen te gebruiken (mondmasker/schort/handschoenen/veiligheidsbril). Helaas zijn er in Nederland niet voldoende beschermingsmiddelen, dus ook deze spreekuren moeten wij minimaliseren.
  • Er worden beperkte spreekuren gehouden voor alleen noodzakelijke zorg, die niet kan wachten.
  • Wij zullen klachten waar mogelijk per telefoon of email behandelen.
  • Alle controles door de praktijkondersteuners voor diabetes, hoge bloeddruk, copd/astma en psychische klachten worden niet of telefonisch gedaan. Indien het nodig is om u wel te zien, wordt er met u afgesproken hoe dit georganiseerd kan worden.
  • Kom niet naar de praktijk, ook niet voor een verwijzing maar bel of mail. Dan wordt deze aan u gemaild of opgestuurd per post.
  • Er is geen inloopspreekuur.
  • Aanvragen van bloedonderzoek is beperkt mogelijk i.v.m. de beperkte capaciteit in het ziekenhuis. Houdt u er rekening mee dat de druk op de ziekenhuizen snel toeneemt en dus ook vanuit daar niet noodzakelijke zorg uitgesteld wordt.

Wij willen benadrukken om de huidige situatie serieus te nemen, volg de adviezen die t.a.v. het Coronavirus gegeven worden op. Dit betekent vooral het vermijden van contacten om de besmetting zo veel mogelijk tegen te gaan. Iedereen is nodig om dit de kop in te drukken.

En steek een extra helpende hand uit voor de mensen die het in deze situatie moeilijk hebben. Wij gaan ons uiterste best doen en hopen spoedig weer de praktijk op de vertrouwde manier te kunnen voeren.

 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.