Rijbewijskeuring

Wij verrichten rijbewijskeuringen / CBR keuringen voor de keuring van personen ouder dan 70 jaar en voor categorie A en B voor personen onder de 70 jaar.

Let op: de keuring voor het grote rijbewijs (C/D) of de aanvraag van een rijexamen (C/D en/of met E) mogen wij niet meer uitvoeren. Deze keuringen moeten vanaf 2010 verricht worden door een gecertificeerde Arbodienst of Arbo-arts.

Rijbewijskeuring aanvragen

Een afspraak kunt u maken via de assistente. Voor de keuring dient u mee te brengen:

  • de papieren van het gemeentehuis (de keuringsformulieren), de voorzijde reeds door u ingevuld
  • een potje urine (u kunt desgewenst gratis een potje bij onze assistentes halen)
  • uw medicijnen als u die gebruikt
  • uw rijbewijs
  • uw vertebril

Als u contactlenzen draagt wilt u dan zorgen dat u deze tijdens de keuring uit kunt nemen, of op de dag van de keuring een bril dragen? Dit in verband met de oogmeting met en zonder correctie.

De kosten van de keuring bedragen  € 50,00 en dienen contant te worden voldaan.