Griepprik 2020

Ook in dit door corona beheerste jaar komt de griepperiode er weer aan. Daarom gaan we op 29 september 2020 vaccineren.

Volgende week, 15 t/m 19 september, worden de uitnodigingen voor het prikspreekuur verzonden. U ontvangt deze als u tot de doelgroep behoord en de griepprik in voorgaande jaren niet heeft geweigerd. Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Op 29 september zal er in blokken geprikt worden. Dit om de doorloop zoveel mogelijk te bevorderen, en zo aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen omtrent de covid-19 pandemie.
– Wil u zonder jas komen?
– Wilt u kleding met korten mouwen dragen?
– Komt u allen?
– Kom op het afgesproken tijdstip.

Indien u vragen heeft of andere zaken wilt benoemen bij de assistente of huisarts, verzoeken wij u hierover op een ander moment te bellen. Door het blokken schema is er geen ruimte voor andere zaken die ook onze aandacht verdienen.

Wil u op de dag van het vaccineren onze site controleren of er eventuele wijzigingen zijn in de voorgenomen procedure?